Konferencja "Gospodarowanie mieniem"

Konferencja "Gospodarowanie mieniem"

Rejestracja

Cena dla członków ZMP oraz ZGW RP

Zakończenie rejestracji 12.09.2019 10:00

320,00 PLN + VAT

393,60 PLN brutto

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 12.09.2019 10:00

390,00 PLN + VAT

479,70 PLN brutto

Partner

Zakończenie rejestracji 11.09.2019 23:55

320,00 PLN + VAT

393,60 PLN brutto

Opis wydarzenia
Konferencja „Gospodarowanie mieniem”
17 września 2019 r.
Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

Partner Strategiczny: Związek Miast Polskich, Partner Generalny: Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych, Partner: Związek Gmin Wiejskich RP,
Organizator: Przegląd Komunalny


O CZYM:


Aż 30% powierzchni miast stanowią nieruchomości samorządowe, które mogłyby być zdecydowanie efektywniej wykorzystywane! Obecnie gminy jedynie administrują swoim majątkiem. Poprawę efektywności w gospodarowaniu mieniem ma umożliwić planowana zmiana przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieni? Jak gminy mogą i będą mogły aktywnie zarządzać mieniem? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.  

DLA KOGO:


  • przedstawiciele miast i gmin
  • podmioty odpowiedzialne za inwestycje komunalne, ochronę środowiska, finanse, gospodarkę przestrzenną
  • architekci i urbaniści
  • dostawcy technologii GIS
  • przedstawiciele instytucji zainteresowanych inwestycjami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) czy innej formule prawnej przy wykorzystaniu majątku gmin
  • inwestorzy prywatni zainteresowani przedsięwzięciami w ramach tzw. kapitału mieszanego.PROGRAM


 ·                założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

·                 planowanie przestrzenne jako efektywna forma inwestycji samorządu

·                 aktywność samorządu na rynku nieruchomości (zbywanie, scalanie gruntów)

·                 rewitalizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza

·                 zaawansowane narzędzia GIS wspierające zarządzanie gminą w obszarze gospodarki nieruchomościami

·                 wzorcowy system informacji przestrzennej GIS w zarządzaniu gminą

 ·                 wykorzystanie majątku komunalnego w przedsięwzięciach z kapitałem mieszanym

·                 formy wykorzystania majątku gmin

·                 montaże finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku samorządu (w tym PPP) 

·                 narzędzia optymalizacji gospodarowania mieniem w specjalnych strefach rewitalizacji  

·                 dobry i zły przykład zarządzania mieniem 

·                 majątek komunalny w uruchamianiu lokalnych potencjałów rozwoju - możliwości i wyzwania 


Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 17.09.2019 10:00
Zakończenie: 17.09.2019 15:00

Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

Strona wydarzenia:
https://gospodarowaniemieniem.abrys.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Abrys Sp. z o.o.

ul.Daleka 33, 60-124 Poznań

b.krawczyk@abrys.pl
539 549 453
Pokaż mapę...